Adres: Lange Voorhout 37, 2514 EC Den Haag Vanwege werkzaamheden aan de site is het tijdelijk niet mogelijk om in te loggen. Telefoon: 070 312 18 20

Trends voor online platformen: Marktverplaatsing binnen de vermarktplaatsing

Door Bart van Maarseveen en Reinier Garretsen

Afgelopen jaar zijn we door groei van de organisatie toegetreden tot het team van Rix-Pay en hebben we ons onder meer verdiept in de innovatieve mogelijkheden van de escrow diensten. Benieuwd naar welke trends wij in 2016 hebben waargenomen in de markt van online platformen en wat we verwachten voor 2017? We nemen je graag mee in onze bevindingen, die kunnen worden samengevat als marktverplaatsing binnen de vermarktplaatsing.

Vermarktplaatsing
Wat alweer enige tijd geleden begon met de website eBay voor pioniers is ondertussen uitgegroeid tot de norm: het online verkopen van spullen die je niet meer nodig hebt of het voordelig aanschaffen van tweedehands goederen. Door toegenomen vraag en aanbod naar dergelijke producten zijn vele ondernemers en bedrijven getriggerd geraakt om platforms te creëren waarbij een koper en verkoper met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Zo vindt er tegenwoordig bijvoorbeeld veel handel plaats via social media kanalen als Facebook. Naast verkopen is verhuren van spullen en woningen dankzij platforms als Airbnb, Snappcar of Peerby de normaalste zaak van de wereld geworden.

Markt verplaatsing
Tot zover niets nieuws. We ontdekten echter dat deze vermarktplaatsing door veranderende behoeftes van zowel de kopende als de verkopende partij aan het verschuiven is. Uit gesprekken met diverse klanten, platformen en logistieke partijen leerden we dat mogelijkheden voor fraude en het ontbreken van een leverings- of betalingsgarantie drempels zijn voor het handelen via online platformen. Kortgezegd is er een gebrek aan wederzijds vertrouwen.

Partijen als Catawiki, Bol.com en United Wardrobe spelen hierop in door het voor consumenten mogelijk te maken om tweedehands goederen te (ver)kopen en (ver)huren middels een betaling via het vertrouwde iDEAL. De koop wordt niet meer gesloten tussen twee consumenten, maar het platform verzorgt de betaling en treedt op als geschillencommissie in geval van onvrede. Hierdoor ontstaan er trusted community marketplaces.

Een andere verplaatsing die we hebben waargenomen is die van de generieke marktplaatsen naar specifieke niche spelers. Hierbij moet worden gedacht aan platforms specifiek voor het aanbieden en laten uitvoeren van diensten zoals hulp-in-huis.nl, of platforms die zich hebben toespitst op specifieke tweedehands goederen, zoals elektronica via vraag & aanbod van tweakers.net.

Trends voor 2017
We verwachten dat de trend van specifieke platformen voor niche producten en diensten zal doorzetten, waardoor zowel het aanbod als de kwaliteit van dergelijke online platformen zullen stijgen. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting met de opkomende Europese PSDII regelgeving dat anti-fraude maatregelen en striktere controle een grotere rol zullen gaan spelen, wat uiteindelijk wederzijds vertrouwen ten goede zal komen. De hevigere concurrentie tussen de online platformen gecombineerd met de uitgebreidere regelgeving en mogelijkheden, zal de focus van online platformen toespitsen op het leveren van grotere toegevoegde waarden voor zowel de leverende als vragende partij. 

We kijken er naar uit om in 2017 de mogelijkheden van de Rix-Pay diensten voor jouw online platform te ontdekken.