Adres: Lange Voorhout 37, 2514 EC Den Haag Vanwege werkzaamheden aan de site is het tijdelijk niet mogelijk om in te loggen. Telefoon: 070 312 18 20

Case Study: Hogere klanttevredenheid dankzij betaalmethode Rix-Pay

Zowel ondernemers als consumenten hebben graag zekerheid bij het aangaan van een overeenkomst. Wanneer u als ondernemer diensten levert aan consumenten waarbij achteraf wordt betaald, dan loopt u het risico op wanbetaling. Het is natuurlijk een optie om voorafbetaling te eisen, maar dat biedt uw klanten ook niet het vertrouwen dat u als ondernemer wilt uitstralen. Het onderstaande verhaal van aannemingsbedrijf Janssen illustreert hoe het sluiten van een Rix-Pay overeenkomst dit probleem eenvoudig kan oplossen.

Rix-Pay: zekerheid waarop u kunt bouwen

Wim Janssen, eigenaar van aannemingsbedrijf Janssen, levert zijn diensten op basis van facturatie achteraf. In het verleden heeft hij helaas slechte ervaringen gehad met niet nagekomen betaalverplichtingen door enkele van zijn klanten. Om die reden gebruikt hij tegenwoordig Rix-Pay voor alle overeenkomsten die hij met zijn klanten sluit. Dit geeft hem het vertrouwen dat hij altijd keurig betaald zal worden voor het door hem geleverde werk.

In dit geval is aannemingsbedrijf Janssen ingehuurd om een aanbouw aan het huis te bouwen van de familie Peters. Voor aanvang van de klus komen beide partijen overeen dat het volledige bedrag voor de materialen en manuren door de familie Peters vooraf zal worden overgemaakt aan de derdenrekening van Rix-Pay. Tevens wordt afgesproken dat de bouw twee weken later zal beginnen, wanneer alle materialen zijn geleverd. De aanbouw zal vervolgens vijf weken later worden opgeleverd.

Wanneer alle benodigde materialen bij het huis van de klant zijn afgeleverd – en de daadwerkelijke bouw kan beginnen – zal 50% van het totale transactiebedrag door Rix-Pay aan de aannemer worden uitbetaald. Wanneer de aanbouw dan geheel naar tevredenheid van de klant is afgerond, zal de aannemer het resterende bedrag ontvangen.

De levering van de materialen en de aanbouw van de serre lijken volledig volgens plan te gaan. De aannemer heeft de helft van het transactiebedrag reeds ontvangen wanneer hij aan de klant meldt dat de aanbouw gereed is. In principe kan het resterende bedrag nu dus aan hem worden overgemaakt.

De familie Peters merkt echter enkele gebreken op in het door de aannemer geleverde werk. Er is sprake van tocht langs een verkeerd geplaatst raam, en na een nacht regen is er een lekkage in een van de hoeken van de aanbouw ontstaan. Zij zijn hiermee van mening dat de aannemer zijn verplichtingen nog niet is nagekomen en geven aan dat het resterende bedrag nog niet aan hem mag worden uitbetaald.

Aannemer Janssen krijgt nu de kans om de gebreken alsnog te herstellen en onderling wordt afgesproken dat hij daarvoor een week de tijd zal hebben.

Vijf dagen later al, meldt de klant zich opnieuw bij Rix-Pay. De aannemer heeft de werkzaamheden snel en naar volle tevredenheid verricht. De aanbouw is nu af en de aannemer zal het resterende bedrag per direct ontvangen.

U ziet hoe het gebruik van Rix-Pay er in dergelijke gevallen voor kan zorgen dat eventuele vervelende conflicten worden vermeden. Er waren voldoende garanties dat beide partijen hun verplichtingen na zouden komen, waardoor ze volledig op elkaar konden vertrouwen. Uiteindelijk is de overeenkomst op deze manier naar tevredenheid van zowel de aannemer als de klant tot een goed einde gebracht.

Wat is Rix-Pay?

Rix-Pay is een online betaaldienst die zowel de leverancier als de afnemer zekerheid biedt dat een transactie volgens afspraak verloopt. Deze zekerheid ontstaat doordat de koper en verkoper via Rix-Pay een overeenkomst aangaan. Na het sluiten van deze overeenkomst, maakt de koper het transactiebedrag over aan een derdengeldrekening die wordt beheerd door een neutrale en financieel betrouwbare partij: de Stichting Uitvoering Escrow Services. Deze constructie garandeert dat het geld veilig is en altijd bij rechthebbenden terecht zal komen.

Beide partijen worden ingelicht zodra het transactiebedrag op de derdengeldrekening is ontvangen.  Het is nu aan de verkoper om aan alle overeengekomen verplichtingen te voldoen. Hij levert zijn product of dienst. Zodra de levering heeft plaatsgevonden, zal de koper dat bevestigen en Rix-Pay betaalt dan het transactiebedrag uit aan de verkoper.

Meer informatie

Integratie van Rix-Pay binnen uw bedrijf is zeer eenvoudig. Op onze website Kunt u hierover meer informatie vinden. Voor al uw vragen, bijvoorbeeld over het gebruik van Rix-Pay binnen uw specifieke bedrijfssituatie, kunt u ook direct contact met ons opnemen. Wij horen graag van u!